top of page

İlkim Seray Kılınç

Uzman Klinik Psikolog Psikoterapist
Hipnoterapist

Eğitim
- Lisans eğitimini FMV Işık Üniversitesi'nde 3,5 yılda tamamladı.
- Klinik psikoloji yüksek lisansını Okan Üniversitesi'nde tamamladı.

Tez Çalışmaları
- Lisans tezini sosyo-kültürel azınlık grupları üzerine yazdı.
- Yüksek lisans tezini hamilelik ve lohusalık döneminde depresyon ve kaygı üzerine yazdı.

Deneyim
- İstanbul Üniversitesi ÇAPA Tıp Fakültesi'nde TÜBİTAK projesi dahilinde alzheimer ve afazik hastalarla çalıştı.
- Türkiye'nin ilk nöropsikologu Öget Öktem Tanör'ün asistanlığını yaptı.
- Lisans ve yüksek lisans eğitimlerini ÇAPA Tıp Fakültesi Nöroloji ve Psikiyatri kliniğinde tamamladı.
- Çeşitli devlet hastanelerinde farklı ekollere bağlı olarak stajyer psikolog olarak görev aldı.
- Otizm spektrum bozukluğu, hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı, anlıksal yeti yitimine sahip çocuklarla çalıştı.
- Ailelere psikoeğitim verdi, çocuklarla ilişkileri ve davranışsal durumları hakkında bilgilendirdi.
- Endüstriyel şirketlerde iş performansının çalışanlara etkisi, mobbing, işe bağlılık ve endüstriyel alandaki psikolojik sağlık üzerine çalışmalar yürüttü.
- Farklı illerde çocukların mahremiyet eğitimi ve sağlıklı cinsel gelişimleri gibi konularda psikoeğitim verdi.

Eğitim ve Süpervizyon
- Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünde lisans ve yüksek lisans eğitimi aldı.
- Bilişsel Davranışçı Terapi ekolünün süpervizyon eğitimlerini tamamladı.
- Prof. Dr. Doğan Şahin ve Dr. Görkem Gökçelioğlu'ndan Psikodinamik Psikoterapi eğitimi aldı.
- Psikodinamik alanda süpervizyonlarını tamamladı.

Uzmanlık ve Ünvanlar
- Hem Bilişsel Davranışçı Terapi hem de Psikodinamik Psikoterapi ekollerine göre danışanlarını kabul eder.
- Psikodinamik Psikoterapi ekolünde süpervizörlük yapar.
- Aile ve çift terapisi eğitimini Doç. Dr. Rukiye Hayran'dan aldı.
- Travma psikoterapisi eğitimini Yar. Doç. Dr. Özlem Gökmoğol'dan aldı.
- 1950 yılında ABD, Boston'da kurulmuş olan hipnotizma sanatını felsefesini ve bilimi teşvik eden NHG (National Guild of Hypnotists Mission Statement) ‘den almış olduğu Hipnoz eğitimi ile “Hipnoterapist” ünvanını almıştır.

  • Instagram
İlkim Seray Kılınç

Hemen Arayın

  • Instagram
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
bottom of page