top of page

Anne Baba Tutumları

Anne-baba tutumlarını anlamak ve etkili ebeveynlik becerilerini geliştirmek için danışmanlık hizmetleri sunuyoruz.

Anne Baba Tutumları

Anne baba tutumları, çocuğun davranışlarını şekillendiren ve gelişimini etkileyen önemli bir faktördür. Olumlu, destekleyici ve tutarlı bir ebeveyn tutumu, çocuğun duygusal ve sosyal gelişimi üzerinde olumlu etkiler yaratabilir.

Kliniğimiz, ebeveynlere çocuklarının ihtiyaçlarını anlama, etkili iletişim kurma, sınırlar belirleme ve olumlu pekiştirme teknikleri gibi konularda rehberlik sağlamaktadır.

Ayrıca, aile içi iletişimi güçlendirmek ve aile ilişkilerini desteklemek için aile terapisi ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Böylece, aileler çocuklarının sağlıklı bir şekilde büyümesini destekleyecek güçlü bir temel oluşturabilirler.

bottom of page