top of page

İlişkide İletişim Problemi

Partnerler arasındaki iletişim sorunlarını çözmek, duyguları ifade etmek ve sağlıklı iletişim becerileri geliştirmek için destek sağlıyoruz.

İlişkide İletişim Problemi

Sağlıklı ilişkilerin temel taşlarından biri iletişimdir. Ancak, çiftler arasında iletişim sorunları sıkça karşılaşılan bir durumdur ve bu sorunlar ilişkilerin sağlığını olumsuz yönde etkileyebilir. Kliniğimizde, çiftlere birlikte veya bireysel olarak iletişim becerilerini geliştirmeleri için destek sunuyoruz.

İletişim problemlerinin kökenini anlamak, duyguları ifade etme ve dinleme becerilerini güçlendirmek için çeşitli terapi tekniklerinden faydalanıyoruz.

bottom of page