top of page

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozukluklarıyla yaşayan bireylere duygusal destek ve terapi sunuyoruz.

Kişilik Bozuklukları

Kişilik bozuklukları, bireylerin düşünce tarzı, duygusal tepkileri ve ilişki şekilleri üzerinde sürekli ve esnek olmayan desenler sergiledikleri ciddi ruh sağlığı durumlarıdır. Kişilik bozuklukları, bireylerin işlevselliklerini ve ilişkilerini olumsuz yönde etkileyebilir.

Psikolojik kliniğimiz, kişilik bozukluklarıyla başa çıkmak için bireylere özel terapi hizmetleri sunmaktadır. Bireysel terapi, grup terapisi ve bilişsel yeniden yapılandırma gibi tekniklerle, bireylerin kişilik özelliklerini anlamalarına, sağlıklı ilişki becerileri geliştirmelerine ve yaşam kalitelerini artırmalarına yardımcı oluyoruz.

bottom of page