top of page

İş Stresi

İş stresiyle mücadele etmek için stres yönetimi tekniklerini öğretiyoruz ve işyerindeki performanslarını artırmalarına yardımcı oluyoruz.

İş Stresi

İş stresi, işyerindeki yoğun çalışma temposu, işle ilgili sorumluluklar ve iş ilişkileri gibi faktörlerden kaynaklanabilir. İş stresi, bireylerin fiziksel ve zihinsel sağlığını olumsuz etkileyebilir ve iş performansını azaltabilir.

Psikolojik kliniğimiz, iş stresiyle başa çıkmak isteyen bireylere destek olmak için stres yönetimi teknikleri, işyerindeki ilişkilerin iyileştirilmesi ve iş yaşamı dengesi konularında danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Bireylerin iş stresini azaltmalarına, etkili stres yönetimi stratejileri geliştirmelerine ve iş hayatlarında daha tatmin edici bir denge sağlamalarına yardımcı oluyoruz.

bottom of page